Với mục đích nâng cao kỹ năng, người Việt Nam đến Nhật Bản, vừa học vừa làm điều dưỡng….

 Ngày 10 tháng 7, 2 du học sinh Việt Nam đã đến sân bay Kansai. 2 bạn đều là nữ, (2 bạn bên trái trong hình), đến từ Hà Nội và Đà Nẵng. Nhân viên của “tổ chức hỗ trợ du học sinh-điều dưỡng người nước ngoài” đã đến đón cả 2 bạn ở sân bay Kansai. Các bạn đã sắp xếp đến Nhật để vừa kịp đi học ở trường tiếng bắt đầu từ ngày 12 tháng 7. 2 bạn vừa làm thêm ở Toyonakashi, Osaka, vừa đi học trường tiếng Nhật ở Sakaisuji-Honmachi, quận Chuo, với mục đích nâng cao kỹ năng, trình độ để có thể làm việc với ngành nghề và công việc mà mình yêu thích tại Nhật Bản.

Với mục đích nâng cao kỹ năng, người Việt Nam đến Nhật Bản, vừa học vừa làm điều dưỡng….

 Ngày 10 tháng 7, 2 du học sinh Việt Nam đã đến sân bay Kansai. 2 bạn đều là nữ, (2 bạn bên trái trong hình), đến từ Hà Nội và Đà Nẵng. Nhân viên của “tổ chức hỗ trợ du học sinh-điều dưỡng người nước ngoài” đã đến đón cả 2 bạn ở sân bay Kansai. Các bạn đã sắp xếp đến Nhật để vừa kịp đi học ở trường tiếng bắt đầu từ ngày 12 tháng 7. 2 bạn vừa làm thêm ở Toyonakashi, Osaka, vừa đi học trường tiếng Nhật ở Sakaisuji-Honmachi, quận Chuo, với mục đích nâng cao kỹ năng, trình độ để có thể làm việc với ngành nghề và công việc mà mình yêu thích tại Nhật Bản.

Sự ưu ái từ Nhật Bản và thế giới đối với “Diễn đàn nhân lực điều dưỡng”
Diễn đàn nhân lực điều dưỡng đã nhận được nhiều câu hỏi và lời đề nghị từ trong nước và nước ngoài. Chúng tôi đã nhận được những lời để nghị tuyển người từ nước ngoài như, Việt Nam, Trung Quốc, Phillipine,… Do đó, cuối tháng 7, chúng tôi đã mở rộng về phía Hà Nội, Việt Nam, bắt tay thực hiện công việc để đáp ứng nhu cầu nhân sự này. Chúng tôi đã bắt đầu thỏa thuận với chính phủ Việt Nam, về vấn đề xúc tiến thành lập công ty. Ngoài ra, hiện tại, chúng tôi cũng đang đàm phán với các công ty xuất khẩu lao động bên phía Trung Quốc về dự định cụ thể, tóm lược mục tiêu, v.v….Với gần 1,4 tỷ dân số, quy mô nhân sự bên Trung Quốc là rất lớn. Chúng tôi nghĩ rằng, để phát triển lâu dài, cần chú trọng xoay quanh thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần những ứng viên đến từ Philippine đã từng sinh sống và làm việc tại Nhật, có thể nói tiếng Nhật ở 1 mức độ nhất đinh.
Diễn đàn nhân lực điều dưỡng đã nhận được nhiều câu hỏi và lời đề nghị từ trong nước và nước ngoài. Chúng tôi đã nhận được những lời để nghị tuyển người từ nước ngoài như, Việt Nam, Trung Quốc, Phillipine,… Do đó, cuối tháng 7, chúng tôi đã mở rộng về phía Hà Nội, Việt Nam, bắt tay thực hiện công việc để đáp ứng nhu cầu nhân sự này. Chúng tôi đã bắt đầu thỏa thuận với chính phủ Việt Nam, về vấn đề xúc tiến thành lập công ty. Ngoài ra, hiện tại, chúng tôi cũng đang đàm phán với các công ty xuất khẩu lao động bên phía Trung Quốc về dự định cụ thể, tóm lược mục tiêu, v.v….Với gần 1,4 tỷ dân số, quy mô nhân sự bên Trung Quốc là rất lớn. Chúng tôi nghĩ rằng, để phát triển lâu dài, cần chú trọng xoay quanh thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần những ứng viên đến từ Philippine đã từng sinh sống và làm việc tại Nhật, có thể nói tiếng Nhật ở 1 mức độ nhất đinh.
Diễn đàn nhân lực điều dưỡng bắt tay vào hoạt động để cải thiện sự thiếu hụt nguồn nhân lực.

Cuộc họp những nhà khởi nghiệp của “diễn đàn nhân lực điều dưỡng” và những người có liên quan đã diễn ra vào ngày 6/6, với mục tiêu giải quyết sự thiếu hụt nhân lực trầm trọng, diễn đàn chính thức thành lập và đi vào hoạt động. Diễn dàn này tiếp nhận nhân lực điều dưỡng nước ngoài và đào tạo. Tùy vào từng khu vực và đối tượng chăm sóc là người nội trợ/ học sinh hay người già Nhật Bản, chúng tôi sẽ có những phương pháp đào tạo khác nhau cho người lao động. Những người tham gia cuộc họp nhà khởi nghiệp gồm 3 công ty bao gồm công ty phúc lợi xã hội và công ty y tế, 2 công ty gồm công ty điều dưỡng và công ty liên kết, tổng cộng là 5 công ty, tính thêm 5 công ty điều dưỡng vì lý do thời gian không thể tham gia được là 10 công ty, 10 công ty này đã đứng ra ký kết như những người thành lập. Ngoài ra, do có nhiều người có cùng tiêu chí và mục đích nên chúng tôi tin rằng từ giờ trở đi cũng sẽ có nhiều người tham gia và hợp tác với công ty.

Gửi các bạn du học sinh: Các bạn có thắc mắc gì về trường chuyên môn phúc lợi điều dưỡng・hay muốn được giới thiệu công việc điều dưỡng thì hãy nhấn vào đây!▼